21 december, 2020

Namens alle medewerkers van Tempel Bouw en Brakel Bouw, hartelijk dank voor alle werkzaamheden die we het afgelopen, zeer bewogen “corona” jaar hebben mogen uitvoeren.