Aan de ene kant leegstaande kantoor- en overheidsgebouwen of andere gebouwen met miljoenen vierkante meters vloeroppervlak. En aan de andere kant een grote vraag in de maatschappij naar bijvoorbeeld (kleinere) woningen voor alleenstaanden en starters. Of het tekort aan kleine ruimtes die ZZP’ers kunnen huren. Kan dat nou niet opgelost worden?

Ja, dat kan en het gebeurt ook gelukkig steeds meer. Steeds vaker worden gebouwen aangepast om een andere functie te kunnen vervullen. Transformatie heet dat. Een oud schoolgebouw of een kerk wordt dan bijvoorbeeld omgebouwd tot een appartementencomplex. Of een boerderij wordt omgebouwd tot een woning. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.

Tempel Bouw en Transformatie

Tempel Bouw is blij met deze ontwikkelingen. Wij streven namelijk niet alleen naar continuïteit in onze relaties met opdrachtgevers. Wij streven ook naar het verlengen van de levensduur van gebouwen. Het continueren van de gebouwen als het ware. Bovendien realiseren wij ons dat juist in de bouwwereld enorme voordelen voor de maatschappij als geheel te behalen zijn. Door eerst te onderzoeken welke andere gebruiksmogelijkheden een gebouw heeft en niet direct de insteek ‘afbreken en nieuw bouwen’ te gebruiken, wordt meestal een enorme verspilling van grondstoffen voorkomen.

Wij zien het als een uitdaging om met onze opdrachtgevers mee te denken en onze kennis in te brengen om aanpassingen aan en in gebouwen realiseren die soms ondenkbaar lijken.

Inmiddels hebben we vele prachtige en complexe transformatieprojecten gerealiseerd. De expertise die we daarbij hebben opgebouwd, delen we graag met onze opdrachtgevers. Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze experts en de ervaring van Tempel Bouw willen we graag zo vroeg mogelijk in het transformatieproces betrokken worden. Dat komt het eindresultaat zeker ten goede. Ook kunnen we zo onnodige fouten en tijdverspilling voorkomen. Omdat we vaker transformatieprojecten gedaan hebben, weten we heel goed waar de valkuilen liggen en kunnen we die voor u voorkomen. Doe er uw voordeel mee!