Aannemingsbedrijf v.d. Tempel B.V. is in het bezit van het VCA** certificaat. Al onze medewerkers hebben al eerder het persoonscertificaat VCA* gehaald en de leidinggevenden op persoonsniveau het VOL-certificaat (VOL = Veiligheidsonderricht voor Leidinggevenden).

Je ziet in deze tijd dat er steeds meer aandacht uitgaat naar veiligheid. Als bedrijf moet je aan een groot aantal eisen voldoen en wij vinden dat dan ook vanzelfsprekend. Want u als opdrachtgever wenst een hoge mate van veiligheid in de werkzaamheden die bij u uitgevoerd worden. Maar ook wij en ons personeel hebben veilig werken hoog in ons vaandel staan. Vandaar dat wij VCA-gecertificeerd zijn.

Wat houdt dat nu voor u in?

In de eerste plaats weet u vanaf het begin dat al onze werkzaamheden volgens bepaalde protocollen en procedures worden verricht. Dat schept duidelijkheid. Al onze gereedschappen en materieel worden jaarlijks gekeurd.

Wat is VCA?

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist Aannemers. Maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee de dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

De kwalificatie Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer: Wet- en regelgeving, begrip ‘risico’, preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Download hier het VCA certificaat

Voor informatie: www.vca.nl