Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (29 augustus 2003) werden wij op 25 juni van dat jaar, vereerd met een bezoek van de Burgemeester van Schiedam, de heer Drs. R. Scheeres.

Tot onze grote verrassing maakte de Burgemeester bekend dat Hare Majesteit de Koningin ervan overtuigd is dat wij het Predikaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” waard zijn. Een bijzonder eervolle erkenning, aan de toekenning waarvan zeer strenge eisen zijn verbonden. Het predikaat “Hofleverancier” staat ondermeer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. Het symboliseert als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorstin tegenover de begunstigde, Aannemingsbedrijf v.d. Tempel B.V.

Met trots zullen wij deze erkenning voeren en uitdragen én blijvend tonen haar waard te zijn, noblesse oblige”.

De uitreiking van de oorkonde vond plaats op 21 augustus 2003. De Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, de heer J. Franssen, vereerde ons hiervoor met een bedrijfsbezoek.

Voor meer informatie: www.hofleverancier.nu of info@hofleverancier.nu