Aannemingsbedrijf v.d.Tempel B.V. is aangesloten bij Woningborg N.V. Deze organisatie heeft meer dan 30 jaar ervaring met het verstrekken van waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen, die gebouwd worden door de deelnemers, de bouwondernemingen. De Woningborg groep certificeert jaarlijks ruim 25.000 woningen en appartementen.
Met een Woningborg-certificaat zijn de kopers verzekerd van de afbouw van hun woning (of als dat onmogelijk is worden zij schadeloos gesteld) en dat de woning na oplevering voldoet aan de garantievoorwaarden zoals deze staan vermeld in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Om deze garantie te kunnen verlenen, toetst Woningborg alle plannen vooraf om eventuele gebreken achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

Download hier het  Woningborg Certificaat

Op  www.woningborg.nl treft u allerlei informatie aan over de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling, wat de garantie inhoudt en wat u van Woningborg kunt verwachten.