Bouw, renovatie, onderhoud, schadeherstel en bouwkundige 24-uurs serviceverlening. Van het maken van kozijnen en deuren tot het realiseren van grootschalige bedrijfscomplexen en renovatieprojecten. Tempel Bouw kenmerkt zich door veelzijdigheid in de dienstverlening. In 1903 werd hiervoor in Schiedam de basis gelegd door Jan (1) van den Tempel.

Deze timmerman was werkzaam in de jeneverindustrie en produceerde vaten voor de opslag van het gedistilleerd waar de stad Schiedam nu nog steeds haar bekendheid aan dankt. Op 29 augustus 1903 start hij als zelfstandig timmerman en weet zich al snel verzekerd van een gestaag groeiende opdrachtenstroom.

Na zijn overlijden zet zoon Jan (2) de activiteiten van zijn vader voort voor een schuldbekentenis van ƒ1.000. De opdrachtenstroom blijft groeien en het bedrijf gaat zich meer specialiseren in het burger- en onderhoudswerk. Uiteindelijk treedt op 1 januari 1951 ook de zoon van Jan in dienst. Als zijn vader in 1975 komt te overlijden is deze derde generatie van den Tempel geheel ingewerkt om de onderneming voor te zetten.