12 februari, 2019

Na het afronden van de sloopwerkzaamheden aan de boerderij in Schiedam, staat het plaatsen van de geïsoleerde dakplaten op de planning. In verband met de beperkte as last en breedte van de toegangsweg naar onze bouwplaats, worden de dakplaten overgeladen op een platte kar van een behulpzame buurman. Deze zal de laatste kilometer met de nieuwe materialen afleggen naar onze bouwplaats.

Overladen dakplaten boerderij Schiedam