1 oktober, 2020

Afgelopen weekend zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing van de vierde en laatste fase van het bestaande laboratorium van Star-shl te Rotterdam. Verreweg het grootste deel van de grootschalige verbouwing hebben wij al in 2018 en 2019 uitgevoerd, maar nu kan ook het laatste deel van het lab worden verbouwd. Na het gereedkomen van deze werkzaamheden is er sprake van een state-of-the-art laboratorium dat is voorzien van de nieuwste innovatieve snufjes.