SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode (gedragscode) hebben ingevoerd conform het SBIB-model. Tempel Bouw heeft zich aan deze gedragscode geconformeerd en een externe aangestelde toezichthouder ziet toe op de naleving. De gedragscode heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Tempel Bouw staat geregistreerd in het openbare register van de SBIB en heeft de door de brancheorganisatie opgestelde bedrijfscode ingevoerd in alle geledingen van het bedrijf. Het SBIB-keurmerk geeft aan dat Tempel Bouw integriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Download hier de SBIB Inschrijving

Voor informatie https://www.sbib.nl/