24 januari, 2022

Eind vorig jaar hebben wij onze eerste audit gehad in het kader van het ISO 14001 milieumanagement systeem. Deze audit is goed verlopen en inmiddels hebben we ook het bijbehorende certificaat mogen ontvangen waaruit blijkt dat wij aan de bij deze systematiek behorende verplichtingen voldoen.

Middels deze systematiek hebben wij een bij onze organisatie passend milieubeleid ontwikkeld alsmede een methode beschikbaar om de uitvoering ervan te borgen. Door deze systematiek verplichten we ons om onze bijdrage als bedrijf te leveren aan de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de samenleving, overheid en onze relaties.

 

ISO14001_certificaat