3 oktober, 2019

Dinsdag 1 oktober hebben een tweetal leerlingen van school de Pijler de eerste paal geslagen voor de nieuwe school die wij in opdracht van de Hoeksche school mogen gaan bouwen. Deze eerste paal was de dag ervoor aangevoerd en vervolgens door de kinderen in allerlei feestelijke kleuren geschilderd.

De Pijler is volgend jaar niet langer meer een basisschool maar een integraal kindcentrum waar baby’s, peuters, kleuters en leerlingen tot en met groep acht zullen verblijven.

Het gebouw is ontworpen door Valtos Architecten en voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. Zo vindt de warmteopwekking in het gebouw plaats met een warmtepomp met bodemlussen, zijn de vloer, de gevel en het dak uitgevoerd met hoge isolatiewaarden en is het dak voorzien van een Mossedum dakbegroeing en natuurlijk ook een zonnepanelen systeem.

De planning is dat de Pijler bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 in gebruik zal worden genomen.

3D_impressie_nieuwbouw_de_Pijler