9 oktober, 2020

Vandaag is het de dag van de Duurzaamheid. Duurzaamheid is een container begrip met veel facetten.

Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat het belangrijk is om goed en verstandig om te gaan met schaarse middelen en grondstoffen op onze aarde.

De mate waarin hiervoor regels en wetten moeten worden opgesteld daarover verschillen mensen nogal van mening. Daarom is het goed dat er een speciale dag is waarop aandacht aan alle facetten en kanten van duurzaamheid wordt geschonken. Kijk daarom eens op internet naar de verschillende websites waarop over duurzaamheid onderwerpen wordt gecommuniceerd, zeker vandaag.

Vandaag bijna een jaar geleden hebben wij als bedrijf een van onze bijdragen aan het duurzaam gebruik van energie in gebruik genomen, namelijk ons eigen zonnepanelen systeem bestaande uit 185 panelen. Met dit systeem hebben we het afgelopen jaar ruim 55.000 kWh opgewekt.