Renovatie 9 kamers Hotel New York

Plaats

Expertise
Renovatie 9 kamers Hotel New York

In opdracht van Hotel New York gaan wij binnenkort starten met de renovatie van een negental kamers in het hotel.

De renovatie werkzaamheden zullen bestaan uit een complete renovatie van de badkamers inclusief het leveren en monteren van nieuw sanitair, het leveren en aanbrengen van een nieuwe vloerafwerking in de kamers alsmede uit het schilderen van de plafonds, de wanden alsmede de kozijnen en de aftimmeringen.

De werkzaamheden zullen in een periode van zes aaneengesloten weken worden uitgevoerd.

Het fraaie ontwerp voor de renovatie werkzaamheden is van de interne interieur afdeling van Westcord Hotels.

Stichting House4SriLanka

Plaats

Expertise
Stichting House4SriLanka

De plaatselijke aannemer, waar Henk Snijders van stichting 4housesforSrilanka, de werkzaamheden voor de bouw van twee huizen aan heeft opgedragen, is zijn afspraak nagekomen. Eind december 2019 heeft men de eerste twee huizen opgeleverd.

Op 1 januari van dit jaar zijn de woningen officieel overgedragen en in gebruik genomen, op de foto zijn deze twee woningen te zien.

 

Op 3 januari is men al weer gestart met de bouw van de 4e woning en zonder regendagen is het de bedoeling dat deze woning begin maart klaar is. De bouw is op de plaatselijk gebruikelijke manier begonnen door een steenlegging in de fundering en een inzegening van de grond en de bouw door een boeddhistisch monnik.

 

 

Net als in Nederland diende er voor de bouw van het huis een bouwvergunning afgegeven te worden, deze vergunning is inmiddels ook verleend en ontvangen. Met de eigenaar van de woning, de stichting en een advocaat is een overeenkomst getekend dat de woning niet zonder toestemming van de stichting mag worden verkocht.

Op de website van de Stichting https://www.stichtinghouse4srilanka.nl/ kunt u meer informatie over dit mooie project vinden en rustig nalezen.